Reference

Realizovali jsme celou řadu prodejů a nákupů firem - velkých i malých, domácích i zahraničních, jednoduchých i složitých,
v dobách konjunktury i v dobách krize, po celé České republice.

 • GŠ SEKO s.r.o.

  prodej 100% podílu společnosti

  právní a daňové služby

 • Computer System cz s.r.o.

  zastupování společnosti při prodeji části závodu

  vedení prodejního procesu
  valuace, právní a ekonomická podpora

 • Globesystem s.r.o.

  zastupování společnosti při prodeji 100% podílu

  vedení prodejního procesu
  právní a ekonomická podpora

 • Lena Chemical s.r.o.

  zastupování společnosti při prodeji části závodu

  vedení prodejního procesu
  valuace, právní a ekonomická podpora

 • IKAfol s.r.o.

  zastupování společnosti při prodeji 100% podílu

  vedení prodejního procesu
  právní a ekonomická podpora

 • KLEMPAX, s.r.o.

  zastupování společnosti při prodeji 100% podílu

  vedení prodejního procesu
  právní a ekonomická podpora

 • MTEL Communications s.r.o.

  zastupování společnosti při prodeji 100% podílu

  vedení prodejního procesu
  právní a ekonomická podpora

 • solar.png - 3,86 kB

  SolarAir s.r.o.

  zastupování společnosti při prodeji 100% podílu

  vedení prodejního procesu
  právní a ekonomická podpora

 • Papp spol. s r.o.

  restrukturalizace společnosti

  právní a daňové služby

 • CONTERA Management s.r.o.

  strukturování a prodej portfolia industriálních parků v ČR

  právní, daňová a ekonomická podpora

 • Pietro Filipi

  asistence při prodeji skupiny

  právní, daňová a finanční podpora

 • Crocodille ČR, spol. s r.o.

  restrukturalizace společností skupiny

  právní poradenství

 • NKT s.r.o.

  restrukturalizace skupiny nkt cables v ČR zahrnující změnu právní formy a následnou fúzi zúčastněných společností

  právní poradenství

 • Panther International GmbH

  zastupování společnosti při převzetí minoritního podílu na tuzemské dceřiné společnosti Master Bike s.r.o.

  právní a daňové poradenství, interim management a zajištění bankovního financování

  COPYRIGHT © 2020 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO