Kalkulačka
tržní hodnoty podniku

Vyplňte základní údaje
a ZDARMA získejte indikativní odhad tržní hodnoty vaší společnosti

Základní informace o společnosti

Doplňte informace z výkazu zisku a ztráty a rozvahy

Hodnoty zadávejte v jednotkách Kč. V případě, že požadovaná data jsou irelevantní nebo nulová, zadejte do pole číslo 0.

Za neprovozní aktiva jsou považována aktiva, která nesouvisí s hlavní činností nebo oborem podnikání společnosti (dlouhodobý finanční majetek, nadbytečná hotovost, nevyužité pozemky či nemovitosti apod.). Neprovozní aktiva se uvádějí v tržní ceně. V případě, že tržní cena není známa, uvedou se v ceně účetní.

Pro stanovení odhadu tržní hodnoty společnosti nemusí být důležitá pouze její minulost, ale také její budoucí výkonnost.

V případě, že disponujete reálným odhadem tržeb, provozního výsledku hospodaření a výše odpisů pro konec aktuálního období, zadejte prosím tyto hodnoty do polí níže.

Doplňující informace

Kam vám ocenění můžeme poslat?

Zadejte, prosím, vaše kontaktní údaje, abychom Vám mohli indikativní odhad tržní hodnoty společnosti zaslat.

Důležité upozornění:

Vypočtené hodnoty jsou pouze orientační a vychází z ocenění firem podnikajících ve vybraném odvětví. Přesná hodnota se může od vypočteného odhadu lišit s ohledem na specifický charakter dané společnosti, jedinečnost jejího byznys plánu i na podmínky v oboru, ve kterém společnost působí.

V případě vašeho zájmu o individuální odhad tržní hodnoty společnosti nás kontaktujte.

COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO | Zásady cookies