Články

Informace o novinkách z oboru

Ocenění podniku při financování zásob úvěrem

Hledání správné hodnoty u firmy, která má velké množství zásob

GENERAČNÍ OBMĚNA V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Jak na generační obměny ve společnosti ve všech možných variantách s bližším zaměřením na předání rodinnému příslušníkovi, manažerovi, prodeji společnosti třetí osobě a převodu do svěřenského fondu?

Jak důležitá je role poradce při prodeji firmy oproti řešení na vlastní pěst

Přítomnost externího poradce při prodeji firmy je pro majitele firmy jednoznačným přínosem. Je přirozené, že majitel firmy se s řadou postupů, činností a dokumentů setká pravděpodobně poprvé v životě. A to právě ve chvíli, kdy má zhodnotit/zhmotnit své několikaleté úsilí – při prodeji.

NA CO SI DÁT POZOR PŘI PRODEJI/KOUPI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Jaký je optimální harmonogram? Na co se nesmí zapomenout? Rozhodli jsme se pro Vás připravit stručný přehled doporučení, na co si dát při převodu korporace nebo jejího podnikání pozor.

Jak najít hodnotu u firmy řízené svým majitelem

Motto: CENA JE TO, CO PLATÍŠ, HODNOTA JE TO, CO DOSTÁVÁŠ (PRICE IS WHAT YOU PAY, VALUE IS WHAT YOU GET)

PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST PŘI VYJEDNÁVÁNÍ AKVIZIČNÍ TRANSAKCE

Poskytuje předsmluvní odpovědnost dostatečnou ochranu a jaké má nedostatky? Občanský zákoník (OZ) přináší komplexní úpravu předsmluvní odpovědnosti, chránící ekonomické zájmy stran vyjednávajících rámcovou smlouvu o koupi podílu, akcií či obchodního závodu, a to jak v počátcích procesu vedoucího k podpisu smlouvy, tak i ve finální fázi, kdy se jeví uzavření akviziční smlouvy jako velmi pravděpodobné.

COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO