Jak důležitá je role poradce při prodeji firmy oproti řešení na vlastní pěst

Přítomnost externího poradce při prodeji firmy je pro majitele firmy jednoznačným přínosem. Je přirozené, že majitel firmy se s řadou postupů, činností a dokumentů setká pravděpodobně poprvé v životě. A to právě ve chvíli, kdy má zhodnotit/zhmotnit své několikaleté úsilí – při prodeji.


Hlavním úkolem poradce je:

  • příprava firmy na prodej
  • identifikování silných a slabých stránek firmy a odstranění nedostatků (alespoň těch, u kterých je to ještě možné)
  • důležitá je kvalitní příprava prodejní strategie a prezentace firmy.
  • neméně důležitý je i psychologický aspekt, kdy poradce
    • eliminuje tlak investora
    • majitele firmy zbavuje nejistoty při jeho rozhodnutích
    • uklidňuje ho a krotí emoce, neboť prodejní proces je emocionálně a stresově náročný


Důležitý je pohled poradce na prodávanou společnost očima investora. Většina prodávajících buď představu o ceně firmy nemá, nebo ji má nereálnou (zpravidla chce za firmu moc peněz).

Stalo se nám, že majitel věděl, za kolik chce svoji firmu prodat, nicméně jeho požadavek se nám nezdál adekvátní finanční kondici společnosti a oboru, ve kterém působil (stavební chemie). Po té, co jsme mu vysvětlili, v čem spatřujeme vyšší hodnotu jeho firmy, nám uvěřil a svěřil nám prodejní mandát. Zájemců o koupi bylo dostatek a obdrželi jsme i několik nabídek. Jedna z nich byla majitelem akceptována a výsledkem vyjednávání bylo navýšení hodnoty transakce o 40 % oproti původnímu požadavku klienta.

Z našich zkušeností vyplývá, že většina majitelů není schopna prezentovat svoji firmu dostatečně atraktivně a ve výsledku je cena za prodej firmy nižší, než jaká by mohla být. Jen minimum prodávajících je schopno zájemcům předložit vlastní stanoviska ohledně možných synergických efektů. Jako zkušení poradci dokážeme navýšit hodnotu transakce i přizpůsobením prezentace prodávané společnosti konkrétním skupinám investorů.

V další fázi procesu prodeje firmy je úkolem poradce vyhledání potenciálních zájemců o koupi a jejich efektivní oslovení a následné vyjednávání podmínek prodeje.

Často od majitelů slýcháme, že podnikají 30 let a dělají obchod (prodej rohlíků, knoflíků, strojů, čehokoliv), takže prodat firmu pro ně – jako zkušené obchodníky – nebude přece problém a zvládnou to se svou účetní a kamarádem právníkem. Občas se jim prodej povede a jsou šťastni, že to opět zvládli sami a ještě ušetřili nějakou tu korunu. V důsledku však nemuseli inkasovat adekvátní kupní cenu a eliminovat rizika plynoucí ze smluvní odpovědnosti.

Obrovským přínosem pro prodávajícího je, že většina kupujících a investorů má za sebou již více transakcí a neváhají využít služeb ostřílených profesionálů (transakčních, právních či daňových poradců), jejichž cílem je srazit prodejní cenu na minimum a maximalizovat odpovědnost kupujícího. Díky přítomnosti poradce tak prodávající nečelí přesile a může se tak soustředit na svůj byznys.

Velmi rádi Vám poskytneme opravdu komplexní služby – od fáze rozhodování, až do fáze úspěšného prodeje vaší firmy.

COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO | Zásady cookies