Lena Chemical

Majitelé již nějakou dobu zvažovali odchod do předčasného důchodu a s tím spojený prodej podílů ve společnosti. Tuto informaci jsme obdrželi od jednoho z našich obchodních partnerů. S majiteli jsme si domluvili osobní schůzku, na které jsme probrali jejich záměry a prodiskutovali možná řešení. Po několika dalších setkáních jsme byli pověření prodejem jejich firmy.

ŘEŠENÍ

Příprava - představa majitelů o ceně se nám od začátku jevila jako nízká. Proto příprava spočívala především v nalezení hodnoty a ceny, které by bylo možné prodejem dosáhnout. Důležitým faktorem pro navýšení požadované ceny byl kvalitní a vysoce konkurenční sortiment výrobků a dlouhodobě budované kontakty majitele.

Po odsouhlasení prezentace společnosti a seznamu potenciálních zájemců jsme započali nabídkový proces.

Vyjednávání - z kontaktovaných zájemců - oslovili jsme velké výrobní podniky, ale i soukromé investory - projevilo zájem o další informace 14 z nich. Indikativní nabídku jsme obdrželi od 4 zájemců. Se zájemcem, který nabídl nejvyšší kupní cenu, byla zahájena vážná jednání.

Smluvní fáze - zájemce si provedl technickou a právní prověrku a následně začal s přípravou smluvní dokumentace. Samotná akvizice podléhala souhlasu mateřská společnosti ve Francii, který kupující po představení svého dalšího byznysové plánu získal.

Uzavření transakce - prodávající a kupující podepsali převodní dokumentaci a smlouvu o notářské úschově. Po 5 měsících od podpisu smlouvy došlo k uzavření transakce a převzetí podniku.

VÝHODA PRO KLIENTA

Stanovení reálné prodejní ceny

Nalezení oborového investora

Prodej části závodu za požadovanou cenu (klientům tak zůstala hodnotná aktiva),
což v důsledku navýšilo předpokládanou cenu o cca 50 %

KDO SE PODÍLEL NA REALIZACI TRANSAKCE

JIŘÍ DVOŘÁK

JAN VRÁNA

COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO | Zásady cookies