IKAfol

Majitelé zvažovali prodej svých podílů, neboť děti nejevily o převzetí firmy zájem.

Naši společnost si vybrali na základě uvedených referencí.

ŘEŠENÍ

Příprava - představa majitelů o ceně se nám od začátku nejevila jako reálná. Skutečnou cenu tak musela ukázat až reálná poptávka. Klienti nám odsouhlasili prezentační materiály, nicméně ze seznamu potenciálních zájemců vyřadili několik konkurenčních firem.

Vyjednávání - oslovili jsme několik soukromých investorů a firem, u kterých jsme viděli možnou synergii. Zájem o další informace projevilo 19 z nich. Indikativní nabídku jsme obdrželi od 3 zájemců, nicméně ani jednu z nabídek klienti nebyli ochotni akceptovat. Navrhli jsme znovu projít seznam jimi vyřazených zájemců. Klienti s návrhem souhlasili a my tak mohli oslovit další zájemce. Tento krok se ukázal jako správný, neboť jsme obdrželi nabídku, kterou klienti po chvíli přemýšlení akceptovali.

Smluvní fáze - kupující využil k financování akvizice bankovního úvěru. Poté, co si banka společnost prověřila jí najatou advokátní a daňovou kanceláří, bylo zahájeno vyjednávání převodní dokumentace. Kupující si provedl technickou prověrku a odsouhlasil nabízenou cenu.

Uzavření transakce - prodávající a kupující podepsali v notářské kanceláři převodní dokumentaci. Kupující obratem provedl platbu kupní ceny, což prodávající ihned po jejím přijetí potvrdili. K uzavření a vypořádání transakce tak došlo v jednom dni.

VÝHODA PRO KLIENTA

Nalezení oborového investora z řad konkurence

Zkrácení doby nutné pro předání a poskytnutí součinnosti

KDO SE PODÍLEL NA REALIZACI TRANSAKCE

JIŘÍ DVOŘÁK

JAN VRÁNA

ZDENĚK MIKULÁŠ

COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO | Zásady cookies