MTEL Communications

Klienti se na nás obrátili se záměrem prodeje podílů ve firmě, a to z důvodu jejich věku.

Kontaktovali nás na základě reference jejich daňové poradkyně.

ŘEŠENÍ

Příprava - příprava spočívala v nalezení synergických efektů pro budoucího majitele. Tím se také zúžil okruh potenciálních zájemců. Tato fáze se ve výsledku ukázala jako nejdůležitější část celého procesu.

Po přípravě prezentace společnosti jsme zahájili oslovování odsouhlasených zájemců.

Vyjednávání - proběhlo několik schůzek, kdy 9 zájemců projevilo zájem o více informací, z nichž 4 zájemci předložili indikativní nabídku. Pro závěrečné jednání jsme s klientem vybrali 1 zájemce, se kterým byla vedena vážná jednání.

Smluvní fáze - kupující využil k financování akvizice bankovního úvěru. Poté, co banka od nás obdržela požadované dokumenty, začalo vyjednávání převodní dokumentace a smlouvy o bankovní úschově. Kupující si provedl technickou, ekonomickou a právní prověrku a odsouhlasil nabízenou cenu.

Uzavření transakce - k uzavření a vypořádání transakce došlo v jednom dni. Kupující a prodávající se současně dohodli na další spolupráci.

VÝHODA PRO KLIENTA

Zajištění synergických efektů

Nalezení strategického investora

Zajištění požadovaných podmínek transakce

Navýšení kupní ceny o 30 % oproti předpokladu klienta

JAK VIDÍ TRANSAKCI BÝVALÝ MAJITEL JOSEF MIKULKA

Z jakého důvodu jste se rozhodnul společnost prodat?

Blížil se mi důchodový věk a v rodině jsem neměl nikoho, komu bych firmu předal.

V jaké chvíli a proč jste pocítili potřebu využít v rámci prodeje vaší společnosti služeb odborného poradce?

Již od svého rozhodnutí prodat firmu jsem byl přesvědčen, že využiji služeb odborného poradce. Toho jsem se rozhodl kontaktovat na základě doporučení od naší účetní kanceláře. 

Ve které fázi prodejního procesu (příprava, hledání investora, vyjednávání podmínek) jste nejvíce ocenil přítomnost poradce? Kde byste naopak očekával větší míru pomoci?

Poprvé to bylo ve fázi, kdy se dělalo indikativní ocenění. Měl jsem představu, za kolik bych chtěl společnost prodat, nicméně poradci našli vhodné synergie a výsledná cena byla o 30 % vyšší, než byla moje představa. 
Podruhé to bylo během fáze hledání vhodného kupujícího. Poradce zajistil dostatek seriózních zájemců, a tak prodej už byl jen výsledkem dalších jednání.

Co Vás na procesu prodeje firmy překvapilo (pozitivně / negativně) ?

Pozitivně mě překvapilo množství zájemců, které poradce zajistil a výsledná cena, která předčila moje původní očekávání. Negativa jsem neshledal, neboť vše dopadlo tak, jak mělo.

Řada majitelů má pocit, že dovedou prodat svoji firmu sami (protože jsou obchodníci a vybudovali a dobře vedli svoji firmu), popř. s pomocí svého právníka. S časovým odstupem od prodeje, můžete zhodnotit roli poradce při prodeji Vaší firmy?

Poradce se na fimu díval nezaujatě (neměl tu moji provozní slepotu). Jeho role byla velice aktivní - od našeho prvního setkání, až do vyřešení všech formálních záležitostí, které s prodejem souvisely.

Co byste doporučil jiným majitelům firem ve chvíli, kdy se rozhodují o prodeji firmy?

Jednoznačně, aby si našli poradce, který má dostatek zkušeností a dovede se na firmu podívat nezaujatě a s nadhledem. A aby tak učinili již ve stádiu úvah o prodeji.

KDO SE PODÍLEL NA REALIZACI TRANSAKCE

JIŘÍ DVOŘÁK

JAN VRÁNA

COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO | Zásady cookies