MTEL Communications

Klienti se na nás obrátili se záměrem prodeje podílů ve firmě, a to z důvodu jejich věku.

Kontaktovali nás na základě reference jejich daňové poradkyně.

ŘEŠENÍ

Příprava - příprava spočívala v nalezení synergických efektů pro budoucího majitele. Tím se také zúžil okruh potenciálních zájemců. Tato fáze se ve výsledku ukázala jako nejdůležitější část celého procesu.

Po přípravě prezentace společnosti jsme zahájili oslovování odsouhlasených zájemců.

Vyjednávání - proběhlo několik schůzek, kdy 9 zájemců projevilo zájem o více informací, z nichž 4 zájemci předložili indikativní nabídku. Pro závěrečné jednání jsme s klientem vybrali 1 zájemce, se kterým byla vedena vážná jednání.

Smluvní fáze - kupující využil k financování akvizice bankovního úvěru. Poté, co banka od nás obdržela požadované dokumenty, začalo vyjednávání převodní dokumentace a smlouvy o bankovní úschově. Kupující si provedl technickou, ekonomickou a právní prověrku a odsouhlasil nabízenou cenu.

Uzavření transakce - k uzavření a vypořádání transakce došlo v jednom dni. Kupující a prodávající se současně dohodli na další spolupráci.

VÝHODA PRO KLIENTA

Zajištění synergických efektů

Nalezení strategického investora

Zajištění požadovaných podmínek transakce

Navýšení kupní ceny o 30 % oproti předpokladu klienta

KDO SE PODÍLEL NA REALIZACI TRANSAKCE

JIŘÍ DVOŘÁK, MBA

ING. JAN VRÁNA, MBA

COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO