KLEMPAX - prodej firmy v odvětví vzduchotechniky

Klienti se na nás obrátili se záměrem prodeje jejich podílů ve firmě.

Vybrali si nás mj. i díky tomu, že působíme v moravských regionech.

Očekával, že budoucí kupující bude z blízkého okolí (regionu).

ŘEŠENÍ

Příprava - po vzájemném vyjasnění podmínek spolupráce jsme pro klienta vypracovali předprodejní indikativní ocenění a identifikovali základní hodnotové argumenty. Následovala příprava prezentace společnosti a seznamu potenciálních zájemců o koupi.  

Vyjednávání - po oslovení zájemců a vyhodnocení jejich reakcí začala vážná jednání se společností z příbuzného oboru, která právě v tu dobu hledala v této lokalitě vlastní výrobní prostory a další výrobní kapacity. Pomocí akvizice by tak získala nově zrekonstruovanou výrobní halu vč. moderního strojového vybavení, kompletního zázemí a samozřejmě tým zkušených pracovníků.

Smluvní fáze - po krátkém jednání s financující bankou jsme byli pověřeni přípravou smluvní dokumentace vč. finanční asistence. Souběžně probíhala ekonomicko právní prověrka společnosti, při které jsme kupujícímu poskytli potřebnou dokumentaci a reagovali na jeho dotazy. 

Uzavření transakce - po odsouhlasení smluvní dokumentace (rámcová a převodní smlouva, finanční asistence, bankovní úschova) došlo v jeden den k podpisu a vypořádání transakce a následně proběhlo předání společnosti novému majiteli.

VÝHODA PRO KLIENTA

Nalezení oborového investora z blízkého okolí

Vyjednání kupní ceny a podmínek transakce

Transakce byla realizována během 6 měsíců

KDO SE PODÍLEL NA REALIZACI TRANSAKCE

JIŘÍ DVOŘÁK

JAN VRÁNA

COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO | Zásady cookies