KSH-Data s.r.o.

Majitelé zvažovali prodej svých podílů, neboť se jim blížil důchodový věk a ani jeden z nich neměl přirozeného nástupce z řad rodiny. Na doporučení oslovili naši poradenskou skupinu SAMAK.

ŘEŠENÍ

Příprava - spočívala především v indikativním odhadu prodejní ceny. Majitelé měli sice vypracovaný znalecký posudek (Odhad tržní hodnoty jmění části obchodního závodu), nicméně z našeho pohledu se výsledky znalce jevily jako nereálné. Provedli jsme indikativní ocenění a s jeho závěry jsme seznámily společníky. Následovala příprava prezentačních materiálů, seznamu potenciálních zájemců a indikaci dokumentů pro následné uložení do data roomu.

Vyjednávání - v rámci marketingové fáze jsme oslovili soukromé investory a firmy, u kterých jsme viděli možnou synergii. Několik oslovených projevilo zájem o více informací a s mnoha zájemci se jednání dostala do roviny cenové nabídky na odkup, nicméně žádný z těchto zájemců nenabídl pro prodávající akceptovatelnou kupní cenu.

Několik oslovených projevilo zájem o více informací a s mnoha zájemci se jednání dostala do roviny cenové nabídky na odkup, nicméně žádný z těchto zájemců nenabídl pro prodávající akceptovatelnou kupní cenu.

Po dohodě s majiteli byla akviziční příležitost po určité době neúspěšného prodeje s individuálním přístupem poradce prezentována na webové platformě prodavamefirmy.cz.

Na nabídku reagovalo po zveřejnění několik zájemců, z nichž jeden ze skupiny strategických investorů předložil akceptovatelnou cenovou nabídku na koupi 100 % podílů ve společnosti. 

Smluvní fáze - poté, co si kupující za pomoci svých poradců prověřil společnost a odsouhlasil mechanismus stanovení výsledné kupní ceny, byla zahájena příprava převodní dokumentace.  

Uzavření transakce - kupující uhradil kupní cenu do advokátní úschovy. Jakmile bylo advokátní kanceláří potvrzeno její přijetí, podepsali prodávající a kupující v notářské kanceláři v Prostějově převodní dokumentaci. K uzavření a vypořádání transakce tak došlo v jednom dni.

VÝHODA PRO KLIENTA

Nalezení investorů pomocí webové platformy prodavamefirmy.cz

Komplexní podpora během celého procesu prodeje

Poskytnutí advokátní úschovy, díky které došlo k výplatě peněz ještě v den podpisu

TRANSAKCI REALIZOVALI

MARTIN JEŽEK

MARTIN VACHATA

COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO | Zásady cookies