ČIP Trading s.r.o.

Majitel zvažoval prodej e-shopu, neboť plánoval v budoucnu realizaci jiných podnikatelských aktivit. Chtěl předat e-shop vhodnému nástupníkovi, který jej dokáže v budoucnu rozvíjet a případně expandovat. Platformu prodavamefirmy.cz si vyhledal na internetu v červnu 2021, vyplnil webový formulář a předal nám tak informaci, že o prodeji e-shopu uvažuje.

ŘEŠENÍ

Do týdne od zadání poptávky prostřednictvím webového formulář jsme se s majitelem osobně setkali. V polovině června 2021 majitel akceptoval nabídku našich služeb spojených s vyhledáním vhodného nástupce pro provoz jeho e-shopu a odstartovali jsme tak předprodejní přípravu. S klientem jsme vyplnili krátký klientský dotazník, abychom získali potřebné informace jednak o e-shopu samotném, jednak pro následná vyjednávání se zájemci o akvizici.

Následně nám klient poskytl potřebná účetní a jiná data ke zpracování vizitky o prodávané firmě (který umisťujeme na náš portál do sekce „Nabídka firem“) a prodejního profilu v PDF, který následně rozesíláme na vybrané zaregistrované investory (kterých máme v databázi již několik stovek). Jsme však schopni promptně reagovat i na individuální požadavky našich klientů – v tomto případě jsme se s majitelem dohodli nad rámec standardně nabízených služeb na

  1. předprodejní indikaci / odhadu rozpětí tržní hodnoty e-shopu;
  2. rozeslání dopisů na cca 20 vytipovaných potenciálních zájemců o akvizici.

Dohodli jsme se s klientem, že před zveřejněním nabídky na naší platformě nejprve realizujeme samotné rozeslání dopisů s nabídkou akvizice potenciálním zájemcům (kompetentním osobám, které vybral klient), což jsme realizovali v průběhu července 2021.

Do konce července se nám na základě oslovení ozvali hned 3 zájemci o akvizici, přičemž z jednoho z nich jsme vycítili, že jeho zájem je vážný, neboť o rozšíření portfolia svého e-shopu aktuálně uvažoval. Vzhledem k tomu, že zájemce provozuje několik e-shopů, jednalo se o tzv. strategického investora.

V průběhu srpna 2021 však ze strany zájemce nastalo ochladnutí zájmu o investici, a to po zjištění, že v prodávaném e-shopu bylo nadstandardní množství (v některých případech i neprovozních) zásob. Investor za těchto podmínek ztratil o akvizici zájem. Nám se však v roli vyjednavače podařilo jeho zájem po 1 týdnu obnovit, a to na základě dohody s klientem o rozprodeji nepotřebných zásob prodávajícím před samotnou akvizicí. Splnili jsme tak roli zkušeného poradce při vyjednávání podmínek transakce.

VÝHODA PRO KLIENTA

Nalezení investorů pomocí webové platformy prodavamefirmy.cz

Trvání celého procesu 6 měsíců - od akceptace nabídky do vypořádání transakce

Komplexní podpora během celého procesu prodeje, zkušenost poradce při vyjednávání s investorem

TRANSAKCI REALIZOVALI

MARTIN JEŽEK

MARTIN VACHATA

COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO | Zásady cookies