Prohlášení

TOTO JE PLNÉ ZNĚNÍ PROHLÁŠENÍ, KTERÉ JE AUTOMATICKY PŘIDÁVÁNO KE KAŽDÉMU E-MAILU ODESLANÉMU ZE SPOLEČNOSTÍ PARITE PRO s.r.o. NEBO PRODAVAMEFIRMY.CZ, s.r.o.

Společnost Parite PRO s.r.o., IČO 044 13 016 nebo prodavamefirmy.cz, s.r.o., IČO 066 39 119 (dále jen „Společnost“) upozorňuje příjemce této elektronické zprávy, že tato zpráva (včetně příloh) má pouze komunikační, informativní a nezávazný charakter a nepředstavuje nabídku Společnosti na uzavření smlouvy ani Společnost nijak nezavazuje k uzavření jakékoliv smlouvy či pokračování v jednání o jejím uzavření ani nepředstavuje akceptaci návrhu, není-li výslovně ze strany níže uvedených oprávněných osob uvedeno jinak. Jakýkoliv úkon kontraktačního procesu (nabídka, akceptace) musí mít ze strany Společnosti písemnou (nikoliv elektronickou) formu - v této souvislosti Společnost vylučuje rovněž užití § 1744 NOZ (faktická akceptace nabídky). Pro vyloučení pochybností Společnost dále uvádí, že vylučuje možnost akceptace návrhu smlouvy s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 NOZ, ani když se podstatně nemění podmínky nabídky. Kontraktačního procesu jsou ze strany Společnosti oprávněni se účastnit pouze jednatel a písemně pověření pracovníci.

 

Tento e-mail a všechny jeho přílohy jsou důvěrné, jsou určeny výhradně jmenovanému adresátovi, a mohou být chráněny právními předpisy. Nejste-li oprávněným adresátem nebo jste tento e-mail obdrželi omylem, zprávu i s jejími přílohami smažte a bez zbytečného odkladu kontaktujte odesílatele. Prosím, berte na vědomí, že jakékoliv neoprávněné prohlížení, zveřejnění, kopírování, přeposlání nebo jiné použití či zneužití tohoto e-mailu nebo jeho příloh je přísně zakázáno. Odesílatel e-mailu neručí za bezchybný a úplný přenos zasílaných informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace.COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO | Zásady cookies