Webinář

Ve čtvrtek 17. prosince 2020 se Jiří Dvořák aktivně účastnil webináře na téma Covid-19 a jeho možné dopady do transakční praxe (M&A), který připravil advokát Jan Rada (PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o. advokátní kancelář).


Diskuse byla o tom, jaké může mít Covid dopady na prodeje a koupě malých a středních firem, obchodních závodů či významných aktiv. A to jak na trh samotný (nabídka, poptávka), tak i na prodejní či akviziční proces.


První část byla zaměřena na oblasti, kterých se Covidová situace jistě dotkne (kdo bude mít v transakci “navrch”, změna rozhodovacích procesů, způsoby oceňování, rozsah due diligence, mechanismy výplaty kupní ceny, záruky atd.) a právní aspekty transakcí.

V druhé části, která byla převážně investičně-poradenská, jsme diskutovali o konkrétních případech z praxe, o pohledu a očekáváních prodávajících a kupujících.

COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO | Zásady cookies