OCENĚNÍ PODNIKU PŘI PRODEJI - ONLINE

Ocenění společnosti před prodejem patří k jednomu z důležitých bodů, které musí majitel firmy řešit.

Chcete znát odhadovanou tržní hodnotu vaší společnosti před plánovaným prodejem?
Chcete prodat svůj podíl společníkovi a nevíte za kolik?
Máte investora, který chce vstoupit do vaší společnosti?

Spočítejte si sami hodnotu vaší společnosti

Připravili jsme pro vás přehlednou kalkulačku, která vám pomůže odhadnout tržní hodnotu vaší společnosti.

Co budete potřebovat?

  • max 10 minut času 

  • výkaz zisků a ztráty, rozvahu 

  • odhad budoucího vývoje tržeb a provozního výsledku hospodaření 

V případě vašeho zájmu o individuální odhad tržní hodnoty
společnosti nás kontaktujte.

Individuální odhad hodnoty

Neexistují dvě identické společnosti. NEBO Neexistuje univerzální způsob, jak stanovit hodnotu společnosti. Ke každému ocenění tak přistupujeme zcela individuálně. Díky našim dlouholetým zkušenostem s prodejem firem víme, jakým způsobem při plánování akvizice většina investorů přemýšlí. U společností tak hledáme silné a slabé stránky a specifické vlastnosti, potenciální synergie, budoucí užitek pro kupujícího a především odborně analyticky vyhodnocujeme, které vnitřní a vnější vlivy v rámci oceňované společnosti tvoří reálnou hodnotu, a které nikoliv.

Co vás to bude stát?

Pamatujte, že skutečnou tržní hodnotu každé společnosti tvoří vždy až taková částka, kterou jsou investoři ochotni za její odkup nabídnout.

Potřebujete znát aktuální odhadovanou tržní hodnotu vaší společnosti?
Obraťte se na nás.

Bude se vám věnovat zkušený tým odborníků, který realizoval desítky podobných projektů.

Na vaši společnost se podíváme s objektivním nadhledem a ocenění provedeme za použití některé z oceňovacích metod dle uznávaných mezinárodních standardů.

COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO | Zásady cookies