Konsolidační balíček

Zdanění příjmů z prodeje CP a podílů v obchodních korporacích

Od 1. ledna 2025 dochází k významné změně v oblasti zdanění příjmů z prodeje cenných papírů a podílů v obchodních společnostech. Od tohoto data bude stanoven limit pro osvobození příjmů na 40 mil. Kč kumulativně za zdaňovací období. Doposud žádný limit stanoven nebyl a tyto příjmy fyzických osob byly od daně osvobozeny úplně za předpokladu splnění časového testu.

Pokud by nově fyzická osoba chtěla prodat společnost za 50 mil. Kč, byla by tak zdaněna pouze částka převyšující limit 40 mil. Kč, tedy 10 mil. Kč, a to daní z příjmu fyzických osob v příslušné sazbě.

V případě, že však prodáte firmu nyní a splátky nad 40 mil. Kč budou plynout i po 1. 1. 2025, měla by se novela na tyto splátky také vztahovat. Z tohoto důvodu je upravena i nabývací cena, tak aby bylo možné použít přecenění na tržní cenu podle zákona upravujícího oceňování majetku k 31. 12. 2024 anebo ke dni úplatného převodu, pokud se tento převod uskutečnil před 31. prosincem 2024.

Jinak řečeno, u příjmů z cenných papírů, které fyzická osoba získala před datem 1.1.2025 lze použít zvláštní úpravu pro nabývací cenu dle nového ustanovení § 10 odst. 9. ZDP.

Pokud jste tedy ve fázi, kdy uvažujete o prodeji vašeho podniku, tak teď je vhodná doba začít s přípravami, aby k samotné transakci došlo ještě před platností této novely.

COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO | Zásady cookies