Ocenění podniku
při prodeji

Ocenění společnosti před prodejem patří k jednomu
z důležitých bodů
, které musí majitel firmy řešit.

Chcete znát indikativní hodnotu vaší firmy před plánovaným prodejem?
Chcete prodat svůj podíl společníkovi a nevíte za kolik?
Máte investora, který chce vstoupit do vaší společnosti?

Chcete znát indikativní hodnotu vaší firmy před plánovaným prodejem?
Chcete prodat svůj podíl společníkovi a nevíte za kolik?
Máte investora, který chce vstoupit do vaší společnosti?

Získejte indikativní odhad tržní hodnoty vaší firmy

Připravili jsme pro vás přehlednou kalkulačku, pomocí které vám pomůžeme odhadnout tržní hodnotu vaší společnosti.

Co budete potřebovat?

  • maximálně 10 minut času
  • výkaz zisů a ztráty, rozvahu
  • odhad budoucího vývoje tržeb a provozního výsledku hospodaření

V případě vašeho zájmu o individuální odhad tržní hodnoty společnosti nás kontaktujte.

Individuální odhad tržní hodnoty

Neexistuje univerzální způsob, jak stanovit hodnotu společnosti.
A protože neexistují ani dvě identické společnosti, přistupujeme ke každému ocenění individuálně.

Díky našim dlouholetým zkušenostem s prodejem firem víme, jakým způsobem při plánování akvizice většina investorů přemýšlí. U společností tak hledáme silné a slabé stránky a specifické vlastnosti, potenciální synergie, budoucí užitek pro kupujícího a především analyticky vyhodnocujeme, co u oceňované společnosti tvoří reálnou hodnotu, a co nikoliv.

Pamatujte, že skutečnou tržní hodnotu každé společnosti tvoří vždy až taková částka, kterou jsou investoři ochotni za její koupi nabídnout.

Potřebujete zpracovat aktuální odhad tržní hodnotu vaší společnosti?

Obraťte se na nás.

Bude se vám věnovat zkušený tým odborníků, který realizoval desítky ocenění firem.

Na vaši společnost se podívá s objektivním nadhledem a ocenění provede použitím běžných oceňovacích metod a dle uznávaných standardů.

Oceňujeme podniky, které mají výnosový potenciál, očekává se jejich pokračování (tzv. going concern princip) a lze dostatečně odhadnout budoucí vývoj hospodaření, ale i podniky, které výnosový potenciál nemají.

V případě vašeho zájmu umíme ocenit i nemovitý majetek.

COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO