Ceník

Nejsme korporát, čemuž odpovídají i naše ceny. Naše služby si zkrátka můžete dovolit.

Základní služby

Úvodní konzultace

ZDARMA
 • předprodejní rozhovor
 • konzultace záměru
 • upřesnění motivu prodeje
 • zhodnocení aktuální situace a reálnosti prodeje firmy

Příprava na prodej

od 5.000,- Kč
 • zpracování dostupných informací a dat poskytnutých klientem
 • indikativní odhad prodejní ceny a zásadních hodnotových argumentů
 • indikace dokumentů pro založení do data roomu
 • vypracování profilu společnosti
 • zařazení do nabídky firem

Realizace prodeje

max. 8 %
z prodejní ceny
 • kontaktování potenciálních zájemců o koupi z naší databáze, databáze klienta či jiných zdrojů
 • komunikace se zájemci, jejich prověření a vyhodnocení vážnosti jejich zájmu
 • příprava a uzavření dohody o zachování důvěrnosti informací (NDA)
 • jednání se zájemci a asistence při zajištění řešení jejich požadavků
 • asistence při organizování schůzek a prohlídek společnosti
 • asistence při hodnocení indikativních nabídek a výběru preferovaného zájemce
 • řízení prověrky společnosti
 • vyjednávání o ceně, způsobu její výplaty a podmínkách převodu
 • podpora při vyjednávání smluvní dokumentace
 • podpora při podpisu smluvní dokumentace a vypořádání
 • koordinace jednotlivých kroků v průběhu prodeje

Ostatní služby

Individuální odhad tržní hodnoty společnosti

20.000,- Kč
 • analýza ekonomických dat v podobě účetních výkazů
 • zpracování účetních dat do oceňovacího modelu
 • zohlednění informací od majitele a veřejně dostupných informací
 • posouzení vnitřních a vnějších vlivů
 • benchmarková analýza
 • stanovení prodejního pásma

Placené konzultace

1.800,- Kč/hod

Uvedené ceny či cenová pásma jsou pouze orientační. Rádi vám připravíme konkrétní nabídku. Kontaktujte nás.

COPYRIGHT © 2020 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO