SLOVNÍČEK POJMŮ

Slovníček pojmů

a

akvizice

akviziční financování

akviziční smlouva

asset deal

c

cash free/debt free

closing accounts

d

data room

DCF

divestice

due diligence

e

earn out

EAT

EBIT

EBITDA

exit

může být úplný odchod, částečný odchod, prodej vně, předání v rodině, předání dovnitř (managementu)

f

fúze a akvizice

h

head of terms

hodnota podniku

l

LBO

LOI

letter of intent - vyjádření zájmu - písemný dokument, kterým zájemce vyjadřuje svůj vážný zájem dále jednat o předmětné transakci. Obsahuje pouze stručné informace - rámcový popis transakce, indikaci kupní ceny, harmonogram transakce a základní podmínky realizace.

Nemá podobu (ve většině případů má formu dopisu) ani náležitosti smlouvy a není tedy právně závazný (mimo některá ustanovení, např. důvěrnost, exluzivita či jednání v dobré víře apod.)

locked box

m

MBO

mlčenlivost

n

NDA

o

odkládací podmínky

p

prohlášení a záruky

předsmluvní odpovědnost

s

share deal

SPA

SPV

t

term sheet

dokument sloužící stranám transakce k vyjasnění podmínek při předsmluvních jednáních. Má podobu jednoduchého strukturovaného dokumentu, v němž jsou v bodech definovány základní parametry a podmínky budoucího společného záměru

Nemá podobu ani náležitosti smlouvy a není tedy právně závazný (mimo některá ustanovení, např. důvěrnost, vyloučení předsmluvní odpovědnosti, sankce apod.)

u

úschova

COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO

Předání firmy - rozhovor naší společnosti pro Wealth Magazín

Jiří Dvořák nedávno poskytl rozhovor pro Wealth Magazín, který připravil report s přehledem poskytovatelů poradenství pro rodinné firmy v ČR.